Timbalan Pengarah

 

 

TIMBALAN PENGARAH KHIDMAT PROFESIONAL

  

 Encik Mazlan bin Samsudin

(mulai 27 Oktober 2017)

 

TIMBALAN PENGARAH KHIDMAT LATIHAN

Puan Mistirine binti Radin

 (mulai 2 November 2015)

 

  MANTAN TIMBALAN PENGARAH KHIDMAT PROFESIONAL

Encik Hashim bin Mohd Zin (1 Oktober 2015 - 4 Julai 2017)

YBrs. Dr. Zainab binti Hussin (3 Ogos 2011 - 4 September 2014)

 

MANTAN TIMBALAN PENGARAH KHIDMAT LATIHAN

Hajah Rashidah binti Md Arif (19 Disember 2014 - 1 Oktober 2015)

Tuan Haji Zulkurnaini bin Hussin (10 April 2015 - 1 Oktober 2015)

En. Mazlan bin Samsudin (16 Ogos 2013 - 16 November 2014)

YBrs. Dr. Jamil bin Adimin (1 April 2011 - 29 Mac 2013)

 

MANTAN TIMBALAN-TIMBALAN PENGARAH

(Pengurusan, Pembangunan Sumber Dan Teknologi)

YBrs. Dr. Na'imah binti Ishak (16.08.2010 - 01.03.2011)

YBrs. Dr. Samsiah binti Mustaffa (16.04.2009 - 16.08.2010)

      YBrs. Dr. Amin bin Senin (01.06.2006 – 16.04.2009)

En. Wan Mustama bin Wan Abdul Hayat (16.09.2004 – 15.05.2006)

 

MANTAN TIMBALAN-TIMBALAN PENGARAH

(Perancangan dan Pembangunan Program)

Hjh. Zaleha binti Onn (08.01.2008 - 11.09.2010)

En. Teng Chuan Wan (25.05.2007 – 08.01.2008)

En. Loh Ghee Juan (01.11.2006 – 24.05.2007)

YBrs. Dr. Ling Ai Yieng (16.07.2005 – 27.10.2006)

  

MANTAN TIMBALAN-TIMBALAN PENGARAH

En. Wan Mustama bin Wan Abdul Hayat (16.01.2004 – 15.09.2004)

YBrs. Dr. Ishak bin Sin (01.01.2001 – 15.10.2003)

Hj. Noor bin Bakar (01.05.2000 – 02.11.2000) 

YBrs. Dr. Abd. Wahab bin Abd. Ghani (01.08.1999 – 27.01.2000)

Hj. Ibrahim bin Md. Noh (01.06.1996 – 15.09.1998)

YBrs. Dr. Hj. Azmi bin Zakaria (01.02.1995 – 01.05.1996)

YBrs. Dr. Hj. Ab. Rahim bin Selamat (16.02.1992 – 16.11.1994)

YBrs. Dr. Ibrahim bin Ahamd Bajunid (25.10.1990 – 01.12.1992)

En. Abdul Rahim bin Tahir, PJK (16.11.1988 – 01.02.1990) 

YBrs. Dr. Hj. Abu Tahir bin Lela, AMN (01.05.1987 -15.11.1988) 

YBrs. Dr. Hj. Mohd. Yaacob bin H. Mat Nong (1979 – 30.04.1987)