A- A A+

Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi

Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi dipimpin oleh Ketua Pusat dan terdiri daripada tiga (3) jabatan iaitu:-

  1. JABATAN PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT 
  2. JABATAN PERANCANGAN DAN SENGGARAAN ICT 
  3. JABATAN e-PEMBELAJARAN 

Fungsi Pusat

  1. Membina dan menetapkan dasar-dasar ICT IAB serta jabatan-jabatan di bawah kawalannya.
  2. Merancang, membangun dan melaksanakan sistem maklumat dan e-Pembelajaran IAB untuk menyokong pelaksanaan program latihan IAB.
  3. Merancang, membangun dan melaksanakan sistem maklumat dan e-Pembelajaran IAB untuk menyokong pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran IAB.
  4. Menyelaras sistem maklumat, e-Pembelajaran dan rangkaian IAB serta mengawal sumber-sumber berkaitan ICT.
  5. Merancang, mengurus dan melaksanakan perolehan dan senggaraan infrastruktur ICT.
  6. Membina dan menetapkan dasar ICT IAB mengikut dasar ICT MAMPU.
  7. Merancang, membangun dan melaksanakan sistem maklumat dan e-Pembelajaran IAB untuk menyokong pelaksanaan program latihan IAB.

E-mel: ppt[@]iab.moe.gov.my