A- A A+

Pusat Pentaksiran Kepimpinan Pendidikan

Gam Perhimpunan

 

 Pusat Pentaksiran Kepimpinan Pendidikan terdiri daripada tiga jabatan iaitu:

1. Jabatan Pentaksiran Pemimpin Sekolah

2. Jabatan Pentaksiran Pemimpin Pelapis

3. Jabatan Pentaksiran Master Trainer