Pasukan Web

Penaung

KOSONG

Pengarah

Penasihat

PUAN MISTIRINE BINTI RADIN

Timbalan Pengarah Khidmat Latihan

PUAN NORIHAN BINTI MOHAMED NAIM
Pendaftar
        

Dr ZAHARIAN BIN ZAINUDDIN
Ketua Pusat Pengurusan Teknologi
 

Pengurusan Web

ENCIK MOHD NAZRI BIN IBRAHIM
Ketua Jabatan Pengurusan Rangkaian dan Sistem Maklumat
 

Penyelenggaraan Web

PUAN WAN FADZLINA BINTI WAN MOHD AZMI

Pegawai Teknologi Maklumat 

PUAN MAZWIN BINTI AHMAD
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Pengurusan Hos Web

PUAN SHEILA MAHALINGAM
Pegawai Teknologi Maklumat