Dasar Keselamatan

  1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.

  2. Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Institut Aminuddin Baki, Kementerian dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.

  3. Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.

  4. Pengunjung adalah bertanggungjawab  sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.

  5. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam Portal Rasmi dan Laman Web IAB mestilah mendapat kelulusan Pengarah/Ketua Pusat/Jabatan.

  6. Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke Portal Rasmi dan Laman Web IAB atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Pengarah.

  7. Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam Portal Rasmi dan Laman Web IAB  adalah dilarang.

  8. Perlindungan Data: Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
  9. Keselamatan Storan: Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan  dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.