Mandat

MANDAT 
     Pada 30 September 2011, pihak Pengurusan Tertinggi IAB telah mengeluarkan arahan supaya Amalan 5S dipergiatkan lagi untuk mewujudkan persekitaran yang lebih berkualiti. Sejak daripada tarikh tersebut, pihak IABCU mula melaksanakan Amalan 5S secara lebih berstruktur dan menuju ke arah pensijilan oleh MAMPU. Walau bagaimanapun pihak IAB Induk telah terlebih dahulu mendapat pengiktirafan dan dipersijilkan di bawah Amalan 5S oleh MAMPU pada tahun 2012. Kemudiannya IAB Cawangan Utara telah dipersijilkan oleh MAMPU pada 15 Februari 2015 di bawah EKSA.