Bicara Kepimpinan Pendidikan

01 Julai 2021

9:00 am - 11:00 am

Secara dalam Talian (Webex)

Bicara Kepimpinan Pendidikan bertajuk Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Era Pandemik: Peranan IAB telah diadakan pada 1 Julai 2021 secara dalam talian (webex).