Randau Kepemimpinan: Pemimpin Pemangkin Pemikiran Norma Baharu

9:30 am - 11:10 am

Secara dalam Talian (YouTube)

Institut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak telah mengadakan  Randau Kepemimpinan Siri 6/2021 seperti butiran yang berikut:

Tarikh:       16 Julai 2021 (Jumaat)

Masa:        9.30 pagi

Medium:   https://youtu.be/2ACIPZro-7U

Tajuk:        Pemimpin Pemangkin Pemikiran Norma Baharu