Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman Bil.2/2021 Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015

06 September 2021

8:30 am - 5:00 pm

Secara dalam Talian/Bersemuka

Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman Bil.2/2021 Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 akan diadakan pada 6 hingga 10 September 2021 secara bersemuka dan dalam talian.