Webinar Kesatuan Sekerja: Cabaran dan Peluang dalam Mengupayakan Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan

09 September 2021

2:30 pm - 3:30 pm

Secara dalam Talian

Tarikh: 9 September 2021

Hari: Khamis

Masa : 2.30 petang

Pelantar: YouTube Live Streaming

https://youtu.be/Uy4j_g1BesM