Randau Kepemimpinan Siri 10/2021 Institut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak

12 November 2021

9:30 am - 11:30 am

Secara dalam Talain

Institut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak telah mengadakan  Randau Kepemimpinan Siri 10/2021 seperti butiran yang berikut:

Tarikh:       12 November 2021 (Jumaat)

Masa:        9.30 pagi

Medium:    Secara dalam Talian (YouTube) https://youtu.be/2aUEhe_8qT0