Seminar Sehari Kepimpinan Instruksional Bil. 2/2021

25 November 2021

9:00 am - 12:00 pm

Secara dalam Talian

Tajuk: Bimbingan Instruksional Ke Arah Pengurusan Sekolah Berkualiti

Tarikh: 25/11/2021 (Khamis)

Masa:  9.00 Pagi - 12.00 Tengah Hari

YouTube IABCUKPM: https://youtu.be/jInMKAm9qr4