Webinar Pemimpin Pertengahan Mendepani Cabaran Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan

08 Disember 2021

2:30 pm - 5:00 pm

Secara Dalam Talian

Webinar Pemimpin Pertengahan Mendepani Cabaran Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan

Tarikh: 08 Disember 2021 (Rabu)
Masa: 2.30 petang

Ucapan Pengarah:
YBhg. Dato’ Dr. Hj. Tajuddin  bin Mohd Yunus
Pengarah
Institut Aminuddin Baki


Ahli Panel 1:
YBrs. Dr. Sham bin Ibrahim
Ketua Pusat
Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan
Institut Aminuddin Baki

Ahli Panel 2:
YBrs. Dr. Redzuan bin Jantan
Ketua Pusat
Pusat Penyelidikan dan Penilaian
Institut Aminuddin Baki


Moderator:
YBrs. Dr. Nor Azlin binti Ibrahim
Pensyarah Kanan
Jabatan Asas Pengurusan dan Kepimpinan
Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan
Institut Aminuddin Baki


Dipancarkan melalui YouTube di alamat https://youtu.be/kgU213lhcSI