Webinar HUMAN GOVERNANCE. The Way Forward: Mencari Kemanusiaan dalam Longgokon Data

08 Disember 2021

9:00 am - 12:00 pm

Secara Dalam Talian

Webinar HUMAN GOVERNANCE. The Way Forward : Mencari Kemanusiaan Dalam Longgokon Data

Tarikh: 08 Disember 2021 (Rabu)
Masa: 9.00 pagi

Panel Jemputan:
YBhg. Datuk Dr. Amin bin Senin
Mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Moderator:
Tuan Haji Aminuddin bin Ismail
Pensyarah Kanan. Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah

Dipancarkan melalui YouTube di alamat https://www.youtube.com/watch?v=YOzxIvb-S1Q