Webinar Kepimpinan Pendidikan Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara(IABCU) Siri 10/2021

2.30 pm - 4.30 pm

Secara atas talian

Tarikh : 20 Disember 2021
Tempat : Secara atas talian
Peserta : Semua warga KPM
Urus setia : Jabatan Pembangunan e-Pembelajaran & Jabatan Dokumentasi, Penerbitan dan Promosi


YouTube IABCUKPM:
https://youtu.be/8X7aWH-ycpw