Kumpulan Inovatif dan Kreatif Konvensyen Mini KIK 2022

17 Julai 2022

8:45 am - 12:00 pm

Auditorium Perdana, Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek