Wacana Inspirasi: Guru dan Perundangan

24 Februari 2023

3:00 pm - 4:00 pm

Secara dalam Talian

Anjuran Bersama:

Sektor Psikologi Dan Kaunseling

PPD Zon Utara Sarawak & Institut Aminuddin Baki

https://www.youtube.com/watch?v=uUdfglp6o4o