Majlis Perhimpunan Bulanan Jun 2018

02 Julai 2018

9:00 am - 11:00 am

Auditorium Perdana, IAB Induk, Bandar Enstek, Negeri Sembilan

Majlis disempurnakan oleh YBrs. Puan Mistirine binti Radin, Timbalan Pengarah (Khidmat Latihan), Menjalankan Tugas Pengarah IAB. Turut hadir semua Ketua Pusat, Pengarah Cawangan dan Staf IAB Induk.