Kamus Data

 BIL PERKARA MUAT TURUN
1

 Peratus peserta yang mencapai piawaian kompetensi yang ditetapkan

Download
2

Peratus maklum balas kepuasan pelanggan yang mencapai tahap minimum 82% terhadap sesi latihan

Download
3

Peratus institusi pendidikan yang berpuas hati terhadap perkhidmatan konsultasi dalam program IAB yang disertai.

Download
4

Peratus pensyarah yang ditauliahkan mana-mana kategori Master Trainer

Download
5

Bilangan pegawai KPM yang ditauliahkan mana-mana kategori Master Trainer

Download
6

Bilangan pentaksir Master Trainer yang bertauliah

Download
7

Bilangan penyelidikan

Download
8

Bilangan aktiviti perkongsian ilmu penyelidikan

Download
9

Bilangan model watan

Download
10

Bilangan program kolaboratif dilaksanakan.

Download
11

Bilangan pakar mengikut pengkhususan/negara dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan.

Download
12

Bilangan bahan teks digital yang dimuat naik.

Download
13

Bilangan bahan audio-visual digital

Download
14

Bilangan bahan terbitan IAB dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan.

Download
15

Tahap kepuasan bekerja warga IAB

Download
16

Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan IAB

Download
17

Peratus latihan yang dilaksanakan bagi peningkatan kompetensi

Download
18

Peratus Skor Kepuasan Pelanggan (warga IAB) berpuashati berkaitan sistem infostruktur IAB

Download