Lagu IAB

 

LIRIK LAGU INSTITUT AMINUDDIN BAKI

 

WARGA INSTITUT AMINUDDIN BAKI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BERAZAM BERIKRAR DAN BERILTIZAM

MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA

SEBAGAI ORGANISASI LATIHAN

 

MEMBANGUNKAN KECERDASAN

PRAKTIKAL KETERAMPILAN

KEPEMIMPINAN PENDIDIK PROFESIONAL

BERTERASKAN “TOTAL TRAINING CONCEPT”

MEMBERIKAN PERKHIDMATAN CEMERLANG

 

SAMA-SAMA BERTANGGUNGJAWAB

MEMAKSIMUMKAN FAEDAH LATIHAN

TINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN

PENGGUNAAN ILMU TERKINI

 

MEMBINA INSAN MEMBANGUN ORGANISASI

PERKEMBANGKAN TUBUH ILMU PENGURUSAN

KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN YANG MANTAP

MENYEBARLUASKAN KHAZANAH ILMU

 

KETERAMPILAN KOGNITIF ARAS TINGGI

TERBINA SIKAP-SIKAP YANG POSITIF

MENDUKUNG NILAI-NILAI MURNI

UNTUK PROFESION PENDIDIKAN

 

UNTUK PROFESION PENDIDIKAN…