Aktiviti Tahun 2021

{slider JABATAN PENERBITAN DAN DOKUMENTASI}

{slider BENGKEL PEMURNIAN MODUL LATIHAN}

BENGKEL PEMURNIAN MODUL LATIHAN

TARIKH: 11-13 JANUARI 2021

11jan2021.jpg

{slider BENGKEL PENYEDIAAN TOR PENERBITAN IAB 2021}

BENGKEL PENYEDIAAN TOR PENERBITAN

TARIKH: 25-27 JANUARI 2021

25Jan2021.jpg

{slider PLC JPD JANUARI-FEBRUARI 2021}

20Jan-5Feb2021.jpg

{slider BENGKEL PEMURNIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2020}

BENGKEL PEMURNIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2020

TARIKH: 22-25 FEBRUARI 2021

22Feb2021.jpg

{slider PROGRAM KESARJANAAN PEMIMPIN SEKOLAH #111}

TAKLIMAT AKTIVITI PENULISAN
PROGRAM KESARJANAAN PEMIMPIN SEKOLAH #111

TARIKH: 1 APRIL 2021

TaklimatAktivitiPenulisanProgramKesarjanaan

{slider BENGKEL PENULISAN ARTIKEL JURNAL}

BENGKEL PENULISAN ARTIKEL JURNAL

TARIKH: 12-14 APRIL 2021

BengkelDr.Azmi

{slider BENGKEL PEMBANGUNAN PEWASIT JURNAL IAB}

BENGKEL PEMBANGUNAN PEWASIT JURNAL IAB

TARIKH : 8-9 JUN 2021

Bengkel Pembangunan Pewasit

{slider BENGKEL PEMURNIAN ARTIKEL JURNAL}

BENGKEL PEMURNIAN ARTIKEL JURNAL

TARIKH : 15-17 JUN 2021

Bengkel Pemurnian Artikel Jurnal

{slider BENGKEL PENYUNTINGAN KARYA TERPILIH}

BENGKEL PENYUNTINGAN KARYA TERPILIH

TARIKH : 15-17 JUN 2021

Bengkel Karya Terpilih Jun

{slider BENGKEL PENYUNTINGAN KARYA TERPILIH 2/2020 SIRI 2}

BENGKEL PENYUNTINGAN KARYA TERPILIH 2/2020 SIRI 2

TARIKH : 3-5 OGOS 2021

Screenshot 2021 12 06 at 11.08.26 PM

{slider KONSULTASI PENULIS BUKU SKPMG2 IAB CAWANGAN UTARA}

KONSULTASI PENULIS BUKU SKPMG2 IAB CAWANGAN UTARA

TARIKH : 5 OGOS 2021

Screenshot 2021 12 06 at 11.13.09 PM

{slider KONSULTASI JURNAL IAB PENULISAN ARTIKEL JPD SESI 1}

KONSULTASI JURNAL IAB PENULISAN ARTIKEL JPD SESI 1

TARIKH : 15 OGOS 2021

Screenshot 2021 12 06 at 11.15.58 PM

{slider BENGKEL PEMURNIAN ARTIKEL - PROGRAM KESARJANAAN PEMIMPIN SEKOLAH #111}

BENGKEL PEMURNIAN ARTIKEL - PROGRAM KESARJANAAN PEMIMPIN SEKOLAH #111

TARIKH : 17-19 OGOS 2021

Screenshot 2021 12 06 at 11.18.41 PM

{slider BENGKEL PEMURNIAN ARTIKEL NPQEL AMBILAN 2/2020}

BENGKEL PEMURNIAN ARTIKEL NPQEL AMBILAN 2/2020

TARIKH : 19 OGOS 2021

Screenshot 2021 12 06 at 11.29.30 PM

{slider BENGKEL PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN PDSP 2021}

BENGKEL PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN PDSP 2021

TARIKH : 30 OGOS 2021

Screenshot 2021 12 06 at 11.24.15 PM

{slider KURSUS REKAAN GRAFIK DAN SUSUN ATUR HURUF}

KURSUS REKAAN GRAFIK DAN SUSUN ATUR HURUF

TARIKH : 13-15 SEPTEMBER 2021

 Screenshot 2021 12 06 at 11.35.07 PM

{slider BENGKEL KEPIMPINAN PUSAT SUMBER IAB CAWANGAN UTARA}

BENGKEL KEPIMPINAN PUSAT SUMBER IAB CAWANGAN UTARA

TARIKH : 13-15 SEPTEMBER 2021

Screenshot 2021 12 06 at 11.43.32 PM

{slider PERTANDINGAN REKAAN KULIT BUKU KURSUS REKAAN GRAFIK DAN SUSUN ATUR HURUF}

PERTANDINGAN REKAAN KULIT BUKU KURSUS REKAAN GRAFIK DAN SUSUN ATUR HURUF SECARA DALAM TALIAN

TARIKH : 22 SEPTEMBER 2021

Screenshot 2021 12 06 at 11.47.44 PM

{slider KURSUS PENYUNTINGAN DAN PEMBACAAN PRUF ITBM}

KURSUS PENYUNTINGAN DAN PEMBACAAN PRUF ITBM

TARIKH : 21-24 SEPTEMBER 2021

Screenshot 2021 12 06 at 11.50.36 PM

{slider FUFT KURSUS PENGURUSAN PSP PPD JEMPOL}

FUFT KURSUS PENGURUSAN PSP PPD JEMPOL

TARIKH : 1-29 OKTOBER 2021

 Screenshot 2021 12 06 at 11.56.09 PM

{slider BENGKEL KERJA PENYELARASAN PENERBITAN DAN PEMBANGUNAN STAF PDSP 2021}

BENGKEL KERJA PENYELARASAN PENERBITAN DAN PEMBANGUNAN STAF PDSP 2021

TARIKH : 5-8 OKTOBER 2021

TEMPAT : SEKTOR SUMBER TEKNOLOGI PENDIDIKAN, PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN

Screenshot 2021 12 06 at 11.59.55 PM

{slider KURSUS PENERBITAN BUKU SECARA DIGITAL}

KURSUS PENERBITAN BUKU SECARA DIGITAL

TARIKH : 12-14 OKTOBER 2021

Screenshot 2021 12 07 at 12.04.31 AM

{slider JK PERHIMPUNAN IAB BULAN NOVEMBER 2021}

JK PERHIMPUNAN IAB BULAN NOVEMBER 2021

TARIKH : 22 NOVEMBER 2021

MASA : 9.00 PAGI

TEMPAT : AUDITORIUM IAB INDUK

Per Bul Nov

{slider LAWATAN PENANDAARASAN PENERBITAN DAN PENYEDIAAN REKA BENTUK BUKU TERBITAN IAB 2021}

LAWATAN PENANDAARASAN PENERBITAN DAN PENYEDIAAN REKA BENTUK BUKU TERBITAN IAB 2021

TARIKH : 29-30 NOVEMBER 2021

MASA : 8.30 PAGI - 5.00 PETANG

TEMPAT : RCSB SHAH ALAM

lawatan

{slider JABATAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN}

{slider HEBAHAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN 1 JANUARI -19 FEBRUARI 2021}

TARIKH : 1 JANUARI - 19 FEBRUARI 2021

TEMPAT: ONLINE

PS-1JAN.jpg

{slider KUIZ JEJAK MAKLUMAT BIL. 1/2021}

TARIKH : 3-5 FEBRUARI 2021

TEMPAT : ONLINE

PS-3FEB.jpg

{slider MESYUARAT PEMBANGUNAN SISTEM PERPUSTAKAAN BERSEPADU KOHA}

TARIKH: 10 FEBRUARI 2021

TEMPAT: ONLINE

PS-10FEB.jpg

{slider SESI PERCAMBAHAN FIKIRAN}

TARIKH: 17 FEBRUARI 2021

TEMPAT: ONLINE 

PS-17FEB.jpg

{slider HEBAHAN KOLEKSI E-BUKU DAN AKTIVITI PUSAT SUMBER PENDIDIKAN IAB INDUK JUN/JULAI 2021}

 slide julai1

slide julai2

{slider MESYUARAT, PERBINCANGAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN IAB INDUK OGOS 2021}

TARIKH: 13, 17 OGOS 2021

TEMPAT: ONLINE

Slide7

{slider BOOK ON WHEELS BIL. 2/2021}

TARIKH; 23-26 OGOS 2021

TEMPAT: RUANG LEGAR PUSAT SUMBER PENDIDIKAN IAB INDUK

Slide8

{slider HEBAHAN  DAN AKTIVITI PUSAT SUMBER PENDIDIKAN IAB INDUK 1 SEPTEMBER SEHINGGA 1 OKTOBER 2021 }

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

{slider HEBAHAN  DAN AKTIVITI PUSAT SUMBER PENDIDIKAN IAB INDUK 2 OKTOBER - 12 NOVEMBER 2021}

oktnov1

oktnov2

oktnov3

{/sliders AKTIVITI JABATAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN DISEMBER 2021}

AKTIVITI PUSAT SUMBER IAB DISEMBER 2021 1