Arkib Aktiviti Tahun 2017

Tajuk:  Bengkel Kerja Rintis Modul Penerapan Nilai Perpaduan Untuk Pengetua dan Guru Besar Zon Tengah
Tarikh: 09 - 13 Julai 2018
Tempat: BTPN Port Dickson, Negeri Sembilan.

Tajuk:  Bengkel Kerja Rintis Modul Penerapan Nilai Perpaduan Untuk Pengetua dan Guru Besar Zon Timur
Tarikh: 09 - 13 Julai 2018
Tempat: INTAN Wilayah Timur, Kemaman, Terengganu.

Tajuk:  Bengkel Kerja Rintis Modul Penerapan Nilai Perpaduan Untuk Pengetua dan Guru Besar Zon Utara
Tarikh: 09 - 13 Julai 2018
Tempat: IAB Cawangan Utara

Tajuk:  Bengkel Kerja Rintis Modul Penerapan Nilai Perpaduan Untuk Pengetua dan Guru Besar Zon Sarawak
Tarikh: 09 - 13 Julai 2018
Tempat: BTPN Sarawak

Tajuk:  Bengkel Kerja Rintis Modul Penerapan Nilai Perpaduan Untuk Pengetua dan Guru Besar Zon Sabah
Tarikh: 09 - 13 Julai 2018
Tempat: Pusat Latihan Islam, Kundasang, Sabah.

Tajuk:  FUFT Modul Penerapan Penerapan Nilai Perpaduan Untuk Pengetua dan Guru Besar Zon Tengah
Tarikh: 09 - 13 Julai 2018
Tempat: Sekolah- sekolah sekitar Johor, Melaka, Negeri Sembilan, WP Putrajaya dan WP Kuala Lumpur.

Tajuk:  FUFT Modul Penerapan Penerapan Nilai Perpaduan Untuk Pengetua dan Guru Besar Zon Timur
Tarikh: 09 - 13 Julai 2018
Tempat: Sekolah- sekolah sekitar Pahang, Kelantan dan Terengganu.

Tajuk:  FUFT Modul Penerapan Penerapan Nilai Perpaduan Untuk Pengetua dan Guru Besar Zon Utara
Tarikh: 09 - 13 Julai 2018
Tempat: Sekolah- sekolah sekitar Kedah, Pulau Pinang, Perlis dan Perak

Tajuk:  FUFT Modul Penerapan Penerapan Nilai Perpaduan Untuk Pengetua dan Guru Besar Zon Sarawak
Tarikh: 09 - 13 Julai 2018
Tempat: Sekolah- sekolah sekitar Sarawak.

Tajuk:  FUFT Modul Penerapan Penerapan Nilai Perpaduan Untuk Pengetua dan Guru Besar Zon Sabah
Tarikh: 09 - 13 Julai 2018
Tempat: Sekolah- sekolah sekitar Sabah.