Arahan Kerja

 

Bil. 

Kod      Nama Fail

1.

AK-01

Pengkodan Program Latihan

2.

AK-02

 Format dan Pengkodan Dokumen

3.

AK-03

 Kompetensi Pensyarah IAB

4.

AK-04

 Penyediaan Rancangan Sesi Latihan

5.

AK-06

 Garis Panduan i-Penilaian

6.

AK-07

 Pelaksanaan Kerja-Kerja Penerbitan

7.

AK-08

Garis Panduan Penyelidikan

8.

AK-09

Garis Panduan Pelaksanaan Kursus Rintis Dan Pengubahsuaian Reka Bentuk Kursus

9.

AK-10

Senarai Tugas Jawatankuasa Pengendalian Profiling (Intra Dan Inter) Tahap Kompetensi

10.

AK-11

Garis Panduan Penyediaan Dokumen Kajian Keperluan Pengguna / Sistem (SRS/URS)

11. AK-12 Garis Panduan Pengurusan Portal Rasmi IAB
12. AK-13 Pelaksanaan Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL)
13. AK-14 Garis Panduan Penyediaan Dokumen Skrip Pengujian Sistem
14. AK-15 Syarat Pensijilan Master Trainer 
15. AK-16 Garis Panduan Pensijilan Master Trainer