Prosedur Kualiti-OP

 

BIL

KOD

NAMA FAIL                                                                               

1.

PKOP-01

 Reka bentuk dan Pembangunan Program Latihan
2.

PKOP-02

 Pemilihan Peserta dan Pelaksanaan Kursus
3.

PKOP-03

 Pelantikan dan Pembayaran Pensyarah Luar (BATAL)
4.

PKOP-04

 Penilaian Sesi Latihan dan Khidmat Sokongan Program Latihan
5.

PKOP-05

 Persekitaran Tempat Latihan
6.

PKOP-06

 Pengurusan Profiling Tahap Kompetensi NPQEL
7.

PKOP-07

 Khidmat Pembangunan Organisasi
8.

PKOP-08

 Pengurusan Penyelidikan
9.

PKOP-09

 Kawalan Penerbitan
10.

PKOP-10

 Pengurusan Pentaksiran
11.

PKOP-11

Pensijilan Master Trainer
12.

PKOP-12

Pengurusan Program NPQEL
13. PKOP-13 Pengurusan Rangkaian
14. PKOP-14 Pengurusan Pentaksiran Ulangan NPQEL_2020