Prosedur Kualiti-SI

 

BIL

KOD

NAMA FAIL   

1.

PKSI-01

 Kawalan Maklumat Didokumentasikan
2.

PKSI-02

 Audit Dalaman
3.

PKSI-03

 Kawalan Kualiti Program Latihan
4.

PKSI-04

 Ketakakuran Dan Tindakan Pembetulan
5.

PKSI-05

 Pengendalian Maklum Balas Pelanggan
6.

PKSI-06

 Kajian Semula Pengurusan
7. PKSI-07 Pengurusan Risiko