Prosedur Kualiti-SO

 

BIL.    

KOD 

NAMA FAIL

1.

PKSO-01     

 Pengurusan Latihan dan Pembangunan Staf Dalam Negara                                                                              
2.

PKSO-02

 Pengendalian dan Penyelenggaraan, Kemudahan Serta Peralatan Untuk Melaksanakan Kursus
3.

PKSO-03

 Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidkan di Institut Aminuddin Baki
4.

PKSO-04

 Penempatan dan Pertukaran Pegawai Institut Aminuddun Baki
5.

PKSO-05

 Pengurusan Perpustakaan
6.

PKSO-06

 Perolehan Secara Sebut Harga (BATAL)
7.

PKSO-07

 Perolehan Secara Pembelian Terus (BATAL)
8.

PKSO-08

 Proses Penyediaan Pembayaran (BATAL)

9

PKSO-09

 Pengurusan Asrama

10.

PKSO-10

 Pengurusan Perkhidmatan Kebersihan dan Kawalan Keselamatan

11. PKSO-11 Pengurusan Permohonan Baharu Sistem, Perubahan Sistem & Permohonan Data
12. PKSO-12 Pengurusan Portal Rasmi dan Media Sosial IAB
13. PKSO-13 Pengurusan Sajian