Fungsi Jabatan

Jabatan Pengurusan Kepimpinan Perpaduan dan Kenegaraan

 Fungsi Jabatan Pengurusan Kepimpinan Perpaduan dan Kenegaraan

 • Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksanakan program latihan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan perpaduan dan kenegaraan.
 • Merancang, merangka dan menjalankan kajian keperluan dan kajian impak latihan dalam bidang penyelidikan pengurusan dan kepimpinan perpaduan dan kenegaraan.
 • Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksanakan pentaksiran dalam bidang pengurusan dan kepimpinan perpaduan dan kenegaraan.
 • Merancang dan mewujudkan kerjasama dengan bahagian-bahagian lain di KPM bagi meningkatkan kualiti dalam bidang pengurusan dan kepimpinan perpaduan dan kenegaraan.
 • Merancang dan mewujudkan kerjasama serta perundingan dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan seperti PIBG nasional, NGO-NGO,  persatuan dan agensi-agensi bagi meningkatkan kesedaran berkaitan perpaduan dan kenegaraan.
 • Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksanakan program penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan perpaduan dan kenegaraan.
 • Merancang dan membina kumpulan atau pasukan pemikir dalam bidang pengurusan dan kepimpinan perpaduan dan kenegaraan.
 • Merancang dan mengurus belanjawan berkaitan program dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan perpaduan dan kenegaraan.
 • Melaksanakan lain-lain tugas khusus yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pihak pengurusan tertinggi IAB.
 • Melaksanakan lain-lain tugas khusus yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pucuk kepimpinan negara.

 

 

Jabatan Kepimpinan Komuniti dan Jaringan Korporat

 

 Fungsi Jabatan Kepimpinan Komuniti dan Jaringan Korporat

 • Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksanakan program latihan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan komuniti dan jaringan korporat.

 • Merancang, merangka dan menjalankan kajian keperluan dan kajian impak latihan dalam bidang penyelidikan pengurusan dan kepimpinan komuniti dan jaringan korporat.

 • Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksanakan pentaksiran dalam bidang pengurusan dan kepimpinan komuniti dan jaringan korporat.

 • Merancang dan mewujudkan kerjasama dengan bahagian-bahagian lain di KPM bagi meningkatkan kualiti dalam bidang pengurusan dan kepimpinan  komuniti dan jaringan korporat.

 • Merancang dan mewujudkan kerjasama serta perundingan dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan seperti PIBG nasional, NGO-NGO,  persatuan dan agensi-agensi bagi meningkatkan kesedaran berkaitan komuniti dan jaringan korporat.

 • Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksanakan program penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan komuniti dan jaringan korporat.

 • Merancang dan membina kumpulan atau pasukan pemikir dalam bidang pengurusan dan kepimpinan komuniti dan jaringan korporat.

 • Merancang dan mengurus belanjawan berkaitan program dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan komuniti dan jaringan korporat.

 • Melaksanakan lain-lain tugas khusus yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pihak pengurusan tertinggi IAB.

 • Melaksanakan lain-lain tugas khusus yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pucuk kepimpinan negara.


 

Jabatan Kepimpinan dan Pengurusan Nilai dan Integriti

 

 Fungsi Jabatan Kepimpinan dan Pengurusan Nilai dan Integriti

 • Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksanakan program latihan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan nilai dan integriti.

 • Merancang, merangka dan menjalankan kajian keperluan dan kajian impak latihan dalam bidang penyelidikan pengurusan dan kepimpinan nilai dan integriti.

 • Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksanakan pentaksiran dalam bidang pengurusan dan kepimpinan nilai dan integriti.

 • Merancang dan mewujudkan kerjasama dengan bahagian-bahagian lain di KPM bagi meningkatkan kualiti dalam bidang pengurusan dan kepimpinan nilai dan integriti.

 • Merancang dan mewujudkan kerjasama serta perundingan dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan seperti PIBG nasional, NGO-NGO,  persatuan dan agensi-agensi bagi meningkatkan kesedaran berkaitan nilai dan integriti.

 • Merancang, menggubal, menyelaras dan melaksanakan program penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan nilai dan integriti.

 • Merancang dan membina kumpulan atau pasukan pemikir dalam bidang pengurusan dan kepimpinan nilai dan integriti.

 • Merancang dan mengurus belanjawan berkaitan program dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan nilai dan integriti.

 • Melaksanakan lain-lain tugas khusus yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pihak pengurusan tertinggi IAB.

 • Melaksanakan lain-lain tugas khusus yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pucuk kepimpinan negara.