Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan

Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan dipimpin oleh Ketua Pusat dan terdiri daripada empat (4) jabatan iaitu :-

  1. JABATAN PEMBANGUNAN, PENGURUS, PEMIMPIN DAN EKSEKUTIF PENDIDIKAN
  2. JABATAN ASAS PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN
  3. JABATAN KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN BAHASA
  4. JABATAN KEPIMPINAN BERKEPERLUAN KHUSUS

FUNGSI PUSAT

  1. Merancang, menyelaras dan mengawal selia program latihan untuk pembangunan serta peningkatan kompetensi pemimpin pertengahan dan pemimpin berpotensi dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan. (JAsPK)
  2. Merancang, menyelaras dan mengawal selia program latihan untuk pembangunan dan peningkatan kompetensi pemimpin pelapis dan eksekutif pendidikan. (JPPPEP)
  3. Merancang, menyelaras dan mengawal selia program latihan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan kepada pemimpin sekolah berkeperluan khusus. (JKBKu)
  4. Merancang, menyelaras dan mengawal selia program pembangunan profesionalisme berterusan untuk pembangunan dan peningkatan kompetensi pemimpin pendidikan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan. (JAsPK)
  5. Merancang, menyelaras dan mengawal selia program latihan pengurusan Bahasa dan Komunikasi. (JKPBa)
  6. Merancang, menyelaras dan mengawal selia program perkongsian profesional dalam bidang pengurusan dan kepimpinan. (JPPPEP dan JAsPK)