Fungsi Pusat

Pusat Penyelidikan dan Penilaian (PPP) dipimpin oleh Ketua Pusat dan terdiri daripada tiga (3) jabatan iaitu:

  1. JABATAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN (JPP)
  2. JABATAN PENILAIAN PENDIDIKAN (JPen)
  3. JABATAN PENGAJIAN KOMPARATIF KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN (JPKom)

Fungsi Pusat

  1. Merancang, menyelaras, mengawal selia dan mengkaji keberkesanan program latihan dalam bidang penyelidikan untuk pemimpin pendidikan.
  2. Merancang, menyelaras, mengawal selia dan mengkaji keberkesanan program latihan dalam bidang penilaian untuk pemimpin pendidikan.
  3. Merancang, menyelaras, mengawal selia dan mengkaji keberkesanan program latihan dalam bidang pengajian komparatif untuk pemimpin pendidikan.
  4. Merancang, menyelaras dan mengawal selia program pembangunan kompetensi pensyarah IAB dalam bidang penyelidikan.
  5. Merancang, menyelaras dan mengawal selia aktiviti penyelidikan IAB.