Kursus yang Ditawarkan

Tag Kursus Mengikut KOMPAS 2.0:

Berwawasan - 1. Pematuhan Akta, Peraturan dan Dasar Pendidikan

Berwawasan - 2. Menterjemah Visi dan Misi KPM

Berwawasan - 3. Penetapan Strategik

 Instruksional - 4. Instruksional Berfokus Kurikulum

Instruksional - 5. Pembudayaan Penyelidikan

Instruksional - 6. Pemantauan Menyeluruh

Instruksional - 7. Pembudayaan Ekosistem Digital

Sumber Operasi - 8. Mengurus Risiko

Sumber Operasi - 9. Mengurus Kewangan

Sumber Operasi - 10. Membangunkan Sumber Manusia

Sumber Operasi - 11. Mengurus Sumber Pendidikan

Sumber Operasi - 12. Mengurus Sumber Fizikal

Sumber Operasi - 13. Mengurus Pelbagai Data

Kualiti Peribadi - 14. Integriti

Kualiti Peribadi - 15. Orientasi Kecemerlangan

Kualiti Peribadi - 16. Kemahiran Mengurus Kendiri dan Sosial

Kualiti Peribadi - 17. Orientasi Keusahawanan

Hubungan - 18. Membina Jaringan dan Jalinan