Kursus yang Ditawarkan

Kursus yang ditawarkan:

1. Kursus Penerapan Nilai Perpaduan untuk Pengetua dan Guru Besar

2. Kursus Kepimpinan Berasaskan Nilai

3. Kursus Kepimpinan Tawazun: Maqosid Syariah

4. Kursus Penghayatan Nilai dan Integriti

5. Kursus Perhubungan Komuniti

6. Kursus Pengurusan Pra Sekolah

7. Kursus Perhubungan Luar

8. Program Pemantapan Kepimpinan Pendidikan (EduLEP)