Perlembagaan Kelab

 

Perlembagaan kelab mengandungi 18 Fasal iaitu: