A- A A+

Fungsi dan Matlamat

FUNGSI INSTITUT AMINUDDIN BAKI

 • Latihan
 • Pentaksiran
 • Konsultasi
 • Penyelidikan
 • Penerbitan
 • Pasukan Pemikir

MATLAMAT INSTITUT AMINUDDIN BAKI

 • Stakeholder dan pelanggan berpuas hati dengan  perkhidmatan teras yang ditawarkan
 • Barisan pengurusan dan kepimpinan organisasi pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia
 • Warga kerja IAB yang sejahtera dan berkompetensi tinggi
 • Pengurusan kewangan dan sumber yang cekap, berhemat dan memberi pulangan nilai 
 • (value for money)