Nilai Perkhidmatan

 

1.    Integriti 
      (Integrity)

Menghayati dan menerapkan nilai integriti diri berasaskan pemikiran, amalan dan tindakan melalui tadbir urus kendiri yang cemerlang.

2.    Profesionalisme 
       (Professionalism)

Mengamalkan budaya kerja yang progresif dan dinamik, berketerampilan, beriltizam dan mempunyai keazaman yang kuat untuk membangunkan pemimpin pendidikan yang kompeten dan berprestasi tinggi dalam era digital secara berterusan.

3.    Budaya Permuafakatan 
       (Teamwork Culture)

Menampilkan inisiatif-inisiatif strategik yang baharu bagi menggalakkan perkongsian ilmu, percambahan idea, pembelajaran kolaboratif, aplikasi pendekatan sistem dan mewujudkan platform penanda aras amalan-amalan terbaik bagi menyemarakkan lagi budaya kreativiti dan inovasi dalam kalangan warga IAB.

4.    Organisasi Latihan dan 
       Pembelajaran 
       (Training and  Learning           Organization)

Pembentukan budaya pembelajaran berterusan  melalui pewujudan iklim  tempat kerja yang harmonis dan boleh menjadi pemangkin untuk meningkatkan keterampilan  individu dari aspek berkomunikasi secara berkesan, berfikiran terbuka dalam menyampaikan idea, pandangan dan teguran.