Laman Penyelidikan IAB

Laman Penyelidikan IAB memaparkan maklumat berkaitan Penyelidikan IAB seperti Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan, Templat Penyediaan Kertas Cadangan, Templat Laporan Penyelidikan dan Templat penyelidikan dalam bentuk Infografik. Ia juga akan memudahkan penyebaran maklumat berkaitan pengurusan penyelidikan di IAB seperti maklumat dan takwim JKTPP, pencapaian penyelidikan IAB dan Sistem IPPO. Laporan penyelidikan yang telah disiapkan dalam bentuk infografik juga akan dimuat naik dari semasa ke semasa sebagai rujukan dan panduan terkini. Pengguna akan mendapat maklumat secara mudah dan pantas hanya dengan klik pada maklumat yang diperlukan.