Penafian

Institut Aminuddin Baki tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada portal dan kesemua portal serta laman web yang diterbitkan oleh Institut Aminuddin Baki.

Penafian Bahasa Ketiga:
 
Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas dialih bahasa telah dibuat pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Kebarangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih kepada bahasa tersebut. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal yakni di dalam Bahasa Melayu.