Piagam Pelanggan

 1. Memastikan semua program latihan yang didaftarkan dalam dokumen Program Latihan IAB pada tahun berkenaan.

 2. Memastikan kepuasan semua peserta terhadap pengendalian program latihan IAB sekurang-kurangnya berada pada tahap 85%

 3. Memastikan prasarana latihan dan semua keperluan serta peralatan latihan berfungsi dengan baik dan dalam keadaan siap sedia untuk digunakan dalam tempoh satu (1) hari sebelum kursus bermula.

 4. Memastikan aduan berkaitan sijil kehadiran program diselesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas aduan diterima.

 5. Memastikan kepuasan semua peserta terhadap perkhidmatan sajian dan penginapan sekurang-kurangnya berada pada tahap 82%.

 6. Menghasilkan sekurang-kurangnya sembilan (9) penyelidikan dan pembangunan setahun.

 7. Menghasilkan sekurang-kurangnya sepuluh (10) penerbitan setahun.

 8. Menjalankan sekurang-kurangnya enam (6) program konsultasi termasuk khidmat pasukan pemikir setahun.

 9. Menghasilkan indeks keperluan latihan dan pembangunan profesional pemimpin sekolah bagi setiap negeri setiap tahun.

 10. Memastikan urusan pinjaman bahan Pusat Sumber diselesaikan dalam tempoh dua (2) minit bagi setiap pelanggan.

 11. Memastikan semua staf IAB mendapat peluang untuk mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun.

 12. Memastikan semua pertanyaan dan aduan pelanggan tentang pengurusan perkhidmatan di IAB adalah menepati tempoh-tempoh berikut:

 1. akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari bekerja daripada tarikh maklum balas diterima.

 2. keputusan/jawapan kepada pengadu bagi kes mudah adalah dalam tempoh 7 hari bekerja.

 3. keputusan/jawapan kepada pengadu bagi kes sederhana adalah dalam tempoh 15 hari bekerja.

 4. keputusan/jawapan kepada pengadu bagi kes kompleks adalah dalam tempoh 365 hari bekerja.

Tarikh Kuatkuasa: 10 Jun 2022