A- A A+

Piagam Pelanggan

 1. Melaksanakan sekurang-kurangnya 98% program latihan yang didaftarkan dalam dokumen Program Latihan IAB pada tahun berkenaan;
 2. Memastikan sekurang-kurangnya 82% peserta kursus berpuas hati dengan pengendalian program latihan IAB;
 3. Memastikan sekurang-kurangnya 82% peserta yang mengikuti program latihan berpuas hati dengan pengendalian sesi latihan oleh Pensyarah IAB dan Pensyarah Jemputan;
 4. Memaklumkan pelanggan tentang kelulusan sesuatu kursus yang dipohon sekurang-kurangnya empat minggu (4) sebelum kursus bermula;
 5. Memastikan prasarana latihan dan semua keperluan serta peralatan latihan berfungsi dengan baik dan dalam keadaan siap sedia untuk digunakan dalam tempoh satu (1) hari sebelum kursus bermula;
 6. Menjalankan sekurang-kurangnya sembilan (9) penyelidikan dan pembangunan sistem maklumat setahun;
 7. Menghasilkan sekurang-kurangnya sepuluh (10) penerbitan setahun;
 8. Menjalankan sekurang-kurangnya enam (6) program konsultasi termasuk khidmat pasukan pemikir setahun;
 9. Menghasilkan indeks keperluan latihan dan pembangunan profesional pemimpin sekolah bagi setiap negeri setiap tahun;
 10. Memastikan sekurang-kurangnya 82% peserta kursus berpuas hati dengan perkhidmatan sajian dan penginapan;
 11. Menyediakan perkhidmatan perpustakaan pada setiap hari bekerja mulai: 8.15 pagi hingga 4.45 petang;
 12. Memastikan semua staf IAB mendapat peluang untuk mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun; dan
 13. Memastikan semua pertanyaan dan aduan pelanggan mengenai pengurusan perkhidmatan di IAB adalah menepati tempoh-tempoh berikut:
  1. akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari bekerja daripada tarikh maklum balas diterima
  2. keputusan/jawapan kepada pengadu bagi kes mudah adalah dalam tempoh 7 hari bekerja
  3. keputusan/jawapan kepada pengadu bagi kes sederhana adalah dalam tempoh 15 hari bekerja
  4. keputusan/jawapan kepada pengadu bagi kes kompleks adalah dalam tempoh 365 hari bekerja