Piagam Pelanggan

 1. Memastikan semua program latihan didaftarkan dalam dokumen Program   Latihan IAB pada tahun berkenaan.

 2. Memastikan kepuasan semua peserta terhadap pengendalian program latihan IAB sekurang-kurangnya berada pada tahap 82%.

 3. Memastikan prasarana latihan dan semua keperluan serta peralatan latihan berfungsi dengan baik dan dalam keadaan siap sedia untuk digunakan dalam tempoh sehari sebelum kursus bermula.  

 4. Memastikan aduan berkaitan sijil kehadiran program diselesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas aduan diterima.

 5. Memastikan kepuasan semua peserta terhadap perkhidmatan sajian dan penginapan sekurang-kurangnya berada pada tahap 82%. 

 6. Memastikan semua pertanyaan dan aduan pelanggan tentang pengurusan perkhidmatan di IAB menepati tempoh-tempoh berikut:

  1. akuan penerimaan dalam tempoh sehari bekerja daripada tarikh maklum balas diterima

  2. keputusan/jawapan kepada pengadu bagi kes mudah dijawab dalam tempoh 7 hari bekerja

  3. keputusan/jawapan kepada pengadu bagi kes sederhana dijawab dalam tempoh 15 hari bekerja

  4. keputusan/jawapan kepada pengadu bagi kes kompleks dijawab dalam tempoh 365 hari bekerja

 7. Menghasilkan sekurang-kurangnya sembilan (9) penyelidikan dan pembangunan setahun.

 8.  Menghasilkan sekurang-kurangnya sepuluh (10) penerbitan setahun.

 9. Memastikan urusan pinjaman bahan Pusat Sumber diselesaikan dalam tempoh dua (2) minit bagi setiap pelanggan.

 10. Menjalankan sekurang-kurangnya enam (6) program Khidmat Pembangunan Organisasi termasuk khidmat pasukan pemikir setahun.

 11. Menghasilkan indeks keperluan latihan dan pembangunan profesional pemimpin sekolah bagi setiap negeri pada setiap tahun.

 12. Memastikan semua staf IAB mendapat peluang untuk mengikuti latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.