Berita Aktiviti

Sukacita dimaklumkan bahawa Institut Aminuddin Baki telah menganjurkan Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-28 pada 14-16 Julai 2021.
 
Maklumat lanjut boleh didapati dengan melayari pautan https://esidang.iab.edu.my (tidak perlu logindan klik pada banner Seminar Nasional IAB  ke-28.

Berikut adalah senarai link (fail pdf) semasa program berlangsung: KLIK SINI

Institut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak telah mengadakan  Randau Kepemimpinan Siri 6/2021 seperti butiran yang berikut:

Tarikh:       16 Julai 2021 (Jumaat)

Masa:        9.30 pagi

Medium:   https://youtu.be/2ACIPZro-7U

Tajuk:        Pemimpin Pemangkin Pemikiran Norma Baharu

Kolokium Kebangsaan Kepimpinan Instruksional Kali Ke-14, 2021 Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara telah diadakan seperti butiran berikut : 

             Tarikh: 29 Jun - 1 Julai 2021

             Masa: 8.30 pagi - 1.00 petang

             Pautan YouTube:  http://gg.gg/IABCU_KKKI2021

 

Bicara Kepimpinan Pendidikan bertajuk Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Era Pandemik: Peranan IAB telah diadakan pada 1 Julai 2021 secara dalam talian (webex).

Webinar Kepimpinan Pendidikan Siri 1/2021, Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat Institut Aminuddin Baki.

Tajuk: Standard Kompetensi Pemimpin Sekolah (Kompas 2.0): Memperkasa Kepimpinan Profesionalisme Pemimpin Pendidikan.

Tarikh: 25 Jun 2021 (Jumaat)

Masa: 2.45 petang