Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Keputusan Akhir Tahap Kompetensi Peserta Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) Ambilan 2 Tahun 2020 boleh disemak secara dalam talian melalui Sistem Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS) NPQEL mulai 9 Julai 2021, pukul 3.00 petang. Transkrip atau keputusan penuh  boleh diperoleh selepas Majlis Komensmen Institut Aminuddin Baki dilaksanakan pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

Untuk semakan keputusan akhir sila layari http://tls.moe.gov.my