Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Program Dekad Bahasa Kebangsaan ini merupakan aktiviti tahunan IAB. Urus setia bagi program ini adalah Jabatan Kepimpinan dan Pengurusan Bahasa di bawah Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan. Aktiviti dalam talian Program Dekad Bahasa Kebangsaan Peringkat IAB akan bermula pada 13 September sehingga 31 Oktober 2021. Program ini melibatkan aktiviti secara dalam talian seperti Info Bahasa, Pertandingan Menulis Sajak, Pertandingan Mencipta Pantun, Kuiz Bahasa dan Webinar Bahasa.