Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Sukacita dimaklumkan bahawa Keputusan Mesyuarat Pengurusan Tertinggi IAB pada 20 Februari 2018 telah memutuskan penggunaan singkatan nama IAB seperti berikut:

a) Institut Aminuddin Baki (umum – merujuk kepada semua Induk dan Cawangan)
b) Nama IAB Induk (sebelum ini merujuk kepada IAB Enstek atau Bandar Enstek) dan nama singkatan IAB Induk - IABI
c) Nama singkatan IAB Cawangan Genting Highlands – IABCGH
d) Nama singkatan IAB Cawangan Utara – IABCU
e) Nama singkatan IAB Cawangan Sabah – IABCSBH
f) Nama singkatan IAB Cawangan Sarawak – IABCSWK