Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Semakan tawaran bagi mengikuti Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan atau National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Ambilan Tahun 2022 dibuka mulai 17 Disember 2021, 4.00 petang. Tarikh akhir maklum balas setuju terima tawaran ialah pada 16 Januari 2022, 11.59 malam

Untuk semakan, sila layari https://tls.moe.gov.my