Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Kolokium Kebangsaan Kepimpinan Instruksional (KKKI) Kali Ke- 15 Tahun 2022

Tema : Pemerkasaan Kepimpinan Instruksional Mengoptimumkan Pendidikan  Berkualiti

Tarikh: 23 – 25 Mei 2022 

Tempat: Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara (Dalam Talian)

Youtube: IABCUKPM

Pendaftaran Peserta: https://forms.gle/e8F1mxiw6khimg5MA