Pengumuman

Institut Aminuddin Baki


Iklan permohonan akan dibuka mulai 3 Jun 2022 hingga 8 Ogos 2022. Proses sokongan Ketua Jabatan akan berakhir pada 16 Ogos 2022.

Sila layari https://tls.moe.gov.my

Muat turun dokumen yang berikut:

BIL.

 PERKARA

1

 Surat Permohonan

2

 Lampiran A: Syarat-syarat Permohonan

3

 Lampiran B: Senarai Jawatan Pentadbiran