Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Webinar Kepimpinan Pendidikan: Menerajui Perubahan dalam dunia VUCA melalui pendekatan Human Governance Siri 3 di bawah anjuran Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah bermatlamat memantapkan kesedaran dan amalan Human Governance dalam kalangan pemimpin pendidikan sebagai salah satu usaha memperkasa transformasi pendidikan. Webinar Human Governance ini dilaksanakan dalam tiga siri  menampilkan  tokoh-tokoh yang tidak asing di dalam dunia Pendidikan Malaysia iaitu YBhg. Datuk Dr. Amin bin Senin sebagai ahli panel tetap webinar bersama YBhg. Datuk Dr. Habibah binti Abdul Rahim dalam siri 1, bersama YBhg. Dato’ Dr. Mehander Singh a/l Nahar Singh dalam siri 2 dan bersama  Tan Sri Dato’ Seri Abdul Ghafar bin Mahmud dalam siri 3. Webinar Human Governance ini turut diserikan dengan Bicara Webinar oleh YBhg. Dato’ Dr. Haji Tajuddin bin Mohd Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki, KPM dan YBrs. Puan Khaziyati binti Osman, Pengarah Cawangan, Institut Aminuddin Baki Cawagan Sabah.
 

Pemimpin-pemimpin di semua peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan sasaran utama webinar Human Governance ini.  
 
Warga   pendidik   boleh   menyaksikan   webinar    siri    1    di pautan YouTube https://bit.ly/WEBINARIABCSBH_HG1. Manakala webinar siri 2 boleh diikuti melalui YouTube di pautan https://youtu.be/BOXyFZFM9Ow. Webinar Human Governance sir 3 boleh mula diikuti melalui Youtube bermula 18 Nov. 2022.  Webinar kepimpinan pendidikan ini, dihasratkan dapat membawa kesedaran tentang Human Governance dalam kalangan pemimpin pendidikan agar mereka mampu mengaplikasi Human Governance secara berterusan dalam organisasi pendidikan masing-masing.

 

Dipancarkan melalui YouTube
https://bit.ly/WEBINARIABCSBH_HG3

Pendaftaran SPLKPM dan e-sijil disediakan oleh urus setia:
http://sistem.iab.edu.my/insyst/modul-qrcode/daftar_peserta.php?id=32583

Link Buku Aturcara:
https://anyflip.com/daoqv/cxuo