Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Semakan tawaran bagi mengikuti Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan atau National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Ambilan Tahun 2023 dibuka mulai 19 Januari 2023, 4.00 petang. Tarikh akhir maklum balas setuju terima tawaran ialah pada 27 Januari 2023, 11.59 malam.

Untuk semakan, sila layari https://tls.moe.gov.my