Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

 

Proses perakuan oleh Ketua Jabatan bagi permohonan mengikuti Program Sijil Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) Ambilan Tahun 2019 boleh dilakukan melalui Sistem Dalam Talian NPQEL MPPS. Tarikh akhir proses perakuan ialah pada 4 September 2018.

Sila layari Sistem NPQEL MPPS