Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Terdapat tiga (3) artikel yang ditulis oleh para pensyarah IAB berkaitan dengan Covid-19 iaitu:

  1. Kepentingan Kemahiran Pengurusan Risiko Dalam Kalangan Pemimpin Pendidikan Dan Implikasinya Kepada Pembangunan Kapasiti Yang Berkesan
  1. Peranan Dan Cabaran Pemimpin Pendidikan Dalam Memastikan Matlamat Dan Agenda Pendidikan Dilestari Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp) Covid-19
  1. Fearsome Covid 19 Disease

 

Disertakan artikel terkini (Volume 11/2020) Razak School of Government (RSOG) Insight berkaitan COVID19.

Manakala artikel terbitan sebelumnya boleh diperolehi daripada pautan berikut http://www.rsog.com.my/rsog-insight/