A- A A+

Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Semakan Panggilan Pentaksiran bagi Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan atau National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Ambilan Tahun 2021 boleh dilaksanakan secara dalam talian melalui Sistem Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS) NPQEL. Semakan ini boleh dilaksanakan secara berperingkat mulai 11 September hingga 23 Oktober 2020.

Sila layari https://tls.moe.gov.my