Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Semakan Panggilan Pentaksiran bagi Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) Ambilan Tahun 2019 boleh dilakukan melalui Sistem Dalam Talian Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS) NPQEL mulai 4 Oktober 2018.

Sila layari Sistem MPPS NPQEL